Định giá bất động sản

Với ngành nghề dịch vụ có lượng khách hàng đầu tư sẵn có. SouthernLand Việt Nam giúp các ngân hàng và các đơn vị có tài sản cần phát mại nhanh chóng trong việc thanh lý tài sản và thu hồi vốn.

  • Xác định giá trị đầu tư
  • Xác định giá trị tài sản phục vụ tranh tụng, phục vụ thuê tài chính.
  • Mua bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản.

Điều này giúp khách hàng của chúng tôi có thể tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của mình .