Tuyển dụng

Trưởng phòng kinh doanh

– Số lượng: 05 người.

– Làm việc tại Tp.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng.

– Lương từ 10triệu – 20triệu và tăng theo lũy tiến.

– Doanh số hoa hồng 2% giá trị giao dịch của đội mình.

Chuyên viên kinh doanh

– Lương căn bản: 3 triệu – 10 triệu / tháng.

– Hoa hồng : không giới hạn (từ 40 triệu/trở lên).

– Thưởng nóng : Tùy theo chiến dịch (10 triệu/Sản phẩm).

– Nguồn hàng đa dạng từ các CĐT lớn nhất nước trải dài từ Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và Tp.HCM.